Výhercovia

Zoznam výhercov bude zverejnený po vylosovaní, ktoré sa uskutoční 10.7.2017