Systém kvality a bezpečnosti potravín

Systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti potravín

Súčasné dynamicky rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Silnou stránkou firmy je existencia systému riadenia kvality, čo si vyžaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia a zmeny v prístupoch.

Spoločnosť Old Herold, s.r.o.  má vybudovaný integrovaný manažérsky systému od roku 2007. Úspešným zavŕšením implementácie manažérskych systémov bolo získanie certifikátov, ktoré potvrdili že systém riadenia  kvality  je zhodný s požiadavkou normy pre systém kvality  STN EN ISO 9001:2008 a pre systém bezpečnosti potravín STN EN ISO 22000:2006.

Získaním certifikácie sa spoločnosť zaviazala usmerňovať a riadiť organizáciu s ohľadom na kvalitu a zároveň v plnej miere zabezpečovať bezpečnosť potravín.  Správnosť zavedených riadiacich procesov prostredníctvom efektívneho riadenia systému potvrdili aj následné dozorné a recertifikačné audity vykonávané renomovanou certifikačnou autoritou.