Systém kvality a bezpečnosti potravín

Systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti potravín

Súčasné dynamicky rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Silnou stránkou firmy je existencia systému riadenia kvality, čo si vyžaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia a zmeny v prístupoch.

Spoločnosť Old Herold, s.r.o. má vybudovaný integrovaný manažérsky systému od roku 2007. Získaním certifikácie sa spoločnosť zaviazala usmerňovať a riadiť organizáciu s ohľadom na kvalitu a zároveň v plnej miere zabezpečovať bezpečnosť potravín. Správnosť zavedených riadiacich procesov prostredníctvom efektívneho riadenia systému potvrdili aj následné dozorné a recertifikačné audity vykonávané renomovanou certifikačnou autoritou. V súčasnosti náš systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti potravín spĺňa požiadavky noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 22000:2005.