Súčasnosť

Bude nám cťou prevziať funkciu vášho herolda a sme pripravení sprevádzať vás všetkými vzácnymi okamihmi vo vašom živote a zároveň vám ponúknuť nápoje plné inšpirácie, zábavy, emócie, príjemných spomienok.

Liehovarníctvo v Trenčíne a okolí má bohatú tradíciu, ktorá sa do priemyselnej formy transformovala začiatkom 19. storočia. Dnes sídlime v priestoroch, kam sa v roku 1932 presídlila spoločnosť Kornhauser-Hertzka. I dnes nájdete v našej ponuke osvedčené značky vyrábané podľa pôvodných receptúr – svetoznámu JUNIPERUS BOROVIČKU, ktorá je prvou registrovanou borovičkou na Slovensku s ochrannou známkou č. 119401 z 12.12.1936 či nemenej známu BOŠÁCKU SLIVOVICU z tunajšej produkcie.

Chceme byť nezameniteľní – našimi typicky slovenskými produktami dokázať, že sa vo svete nestratíme, že to, čo vyzerá starobylo môže byť moderné a môže mať sviežu trendovú tvár. Chceme aby ste vám naše produkty priniesli aj zážitky, inšpiráciu, emócie.

Sme spoľahlivým a korektným obchodným partnerom, ktorý sa plne venuje svojim klientom s cieľom dosiahnutia spokojnosti na každej strane a v každej oblasti. Pritom nezabúdame na tradície, z ktorých sme vyšli a vysokou kvalitou našich produktov sa cítime zaviazaní liehovarníckemu dedičstvu tunajšieho kraja

Vaša spoločnosť OLD HEROLD

Naša produkcia spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré sa na potraviny vzťahujú. Vážime si našich spotrebiteľov a veríme, že zvážite riziko, ktoré je spojené s mierou ich konzumácie alkoholu.

Sú situácie, kedy nie je vhodné piť vôbec - napríklad pri šoférovaní, v tehotenstve alebo pri práci.

Zodpovedná konzumácia alkoholických nápojov znamená pitie pre potešenie, spoločensky a hlavne s rozumom.Spoločnosť Old Herold, s.r.o. je akcionárom spoločnosti Recyklogroup, a.s., ktorá ako organizácia zodpovednosti výrobcov bude zabezpečovať vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z..